Microsoft chính thức thay đổi lệ phí thi vào ngày 30/06/2016

Tài liệu thi quốc tế
Tập tin Kích thước Đã hiệu chỉnh
[dir] 70-24616.8 MB2016-Jun-22
[dir] 70-24722.3 MB2016-Sep-06
[dir] 70-3334.8 MB2016-Oct-10
[dir] 70-3344.8 MB2016-Oct-10
[dir] 70-34112.7 MB2016-Oct-10
[dir] 70-34213.8 MB2016-Oct-10
[dir] 70-3466.5 MB2016-Oct-10
[dir] 70-3476.9 MB2016-Oct-10
[dir] 70-41026.0 MB2016-Oct-10
[dir] 70-41131.7 MB2016-Oct-10
[dir] 70-41231.7 MB2016-Oct-10
[dir] 70-4138.2 MB2016-Oct-03
[dir] 70-41411.5 MB2016-Oct-10
[dir] 70-53211.4 MB2016-Sep-21
0 Tập tin - 14 Thư mụcTổng dung lượng: 209.0 MB