Microsoft chính thức thay đổi lệ phí thi vào ngày 30/06/2016

Tài liệu thi quốc tế
Tập tin Kích thước Đã hiệu chỉnh
[dir] 70-24616.8 MB2016-Jun-22
[dir] 70-24722.3 MB2016-Sep-06
[dir] 70-41051.0 MB2016-Jun-22
[dir] 70-41140.2 MB2016-Jun-22
[dir] 70-41260.4 MB2016-Jun-22
[dir] 70-41313.9 MB2016-Jun-22
[dir] 70-41416.0 MB2016-Sep-06
[dir] 70-53211.4 MB2016-Sep-21
0 Tập tin - 8 Thư mụcTổng dung lượng: 232.0 MB